W UE rozpoczęto prace nad uregulowaniem rynku pojazdów autonomicznych

Dodano: 13-01-2017
Publikator: Parlament Europejski

Komisja Prawna Parlamentu Europejskiego przyjęła sprawozdanie, w którym wzywa Komisję Europejską do zaproponowania przepisów prawnych, które regulowałyby korzystanie z robotów. Przyjęte propozycje zmian, wynikające z szybkiego rozwoju robotyki i sztucznej inteligencji, obejmują m.in. kwestie odpowiedzialności za szkody spowodowane przez autonomiczne pojazdy.

- Na coraz więcej aspektów naszego codziennego życia mają wpływ roboty. W odpowiedzi na tę rzeczywistość i potrzebę zapewnienia, że roboty teraz i w przyszłości będą służyć ludziom, musimy stworzyć w trybie pilnym solidne europejskie ramy legislacyjne – powiedziała Mady Delvaux, sprawozdawczyni i wiceprzewodnicząca Komisji Prawa. Sprawozdanie autorstwa Delvaux obejmuje najważniejszych aspekty rozwoju robotyki, takie jak odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone przez urządzenia, bezpieczeństwo maszyn i rynek pracy.

Przeczytaj cały artykuł
wstecz