W Senacie debatowano nad nowelizacją ustawy o PPK

Autor: Paulina Wiensak

Dodano: 28-05-2019
Kategorie :

W dniu 28 maja br., podczas 79. posiedzenia Senatu, została rozpatrzona ustawa o zmianie ustawy o pracowniczych planach kapitałowych, ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz ustawy – Prawo bankowe. W toku dyskusji senatorowie zgłosili poprawki o charakterze legislacyjnym. W związku z tym ustawa została ponownie odesłana do komisji, która tego samego dnia ponownie opowiedziała się za przyjęciem ustawy bez poprawek.

Przeczytaj cały artykuł
wstecz