W Sejmie debatowano o ubezpieczeniach

Dodano: 01-12-2017
Publikator: Polska Izba Ubezpieczeń

27 listopada 2017 r. w Sejmie odbyła się konferencja „Szkody osobowe - doktryna, orzecznictwo sądowe, praktyka ubezpieczeniowa", zorganizowana przez Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego, Krajową Radę Radców Prawnych i Polską Izbę Ubezpieczeń. W spotkaniu uczestniczyło ponad 200 osób.

Jak podaje PIU, celem konferencji była wymiana poglądów i refleksji wokół problemu szkód osobowych i zadośćuczynień z ubezpieczeń komunikacyjnych. Uczestnicy spotkania zastanawiali się również nad zakresem roszczeń przysługujących osobom najbliższym poszkodowanego w zdarzeniach komunikacyjnych.

W trakcie swego wystąpienia Jan Grzegorz Prądzyński, prezes PIU, wskazywał na kluczową rolę przewidywalności świadczeń w działalności ubezpieczeniowej. Podkreślał, że dzięki temu ubezpieczycielom jest znacznie łatwiej szacować wielkości składki w oparciu o rzeczywistą wysokość kosztów ponoszonych przez zakłady ubezpieczeń. Z kolei o podjętych działaniach legislacyjnych w tym zakresie mówił dr Józef Zych, Sędzia Trybunału Stanu.

Natomiast Andrzej Maciążek, wiceprezes zarządu PIU, podkreślał, że na uregulowaniu kwestii zadośćuczynień powinno zależeć wszystkim interesariuszom sektora ubezpieczeń. Jak wskazywał, „ekonomicznymi płatnikami zadośćuczynień są wszyscy ubezpieczający, a potrzeba ich uregulowania i uzyskania przewidywalności leży w interesie wielu podmiotów. Konieczne jest więc wprowadzenie do systemu prawa pilnych zmian legislacyjnych”.

Maciążek poruszył też temat kosztów leczenia i rehabilitacji w ramach obowiązkowego ubezpieczenia OC ppm. oraz dobrowolnego ubezpieczenia OC szpitali i lekarzy. Był on kontynuowany przez dr Dorotę Gałczyńską-Zych, dyrektor Szpitala Bielańskiego im. Ks. Jerzego Popiełuszki, która zaprezentowała doświadczenia placówki w zakresie szacowania kosztów leczenia i rehabilitacji, co, jak przekonywała, ma kluczowe znaczenie w odzyskaniu pełnego zdrowia przez poszkodowanego w wypadku.

Podczas konferencji zaprezentowano także publikację wydaną przez Sąd Najwyższy pt. „Zadośćuczynienie na rzecz poszkodowanego w wypadku komunikacyjnym i na rzecz osób najbliższych”, która stanowi podsumowanie konferencji naukowej z 24 maja 2017 r.

wstecz