W komisji prawniczej rozpoczęły się prace nad projektem nowelizacji ustaw w związku ze stosowaniem RODO

Dodano: 15-06-2018

W dniu 15 czerwca br. komisja prawnicza rozpoczęła prace nad rozpatrzeniem projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia 2016/679. Prace będą dotyczyć również przepisów obejmujących prawo ubezpieczeń.

W dniu 18 czerwca komisja prawnicza zajmie się art. 62 projektu ustawy, który wprowadza zmiany w ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Natomiast w dniu 22 czerwca br. będą prowadzone prace nad nowelizacją ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.

W pracach Komisji mogą wziąć udział przedstawiciele zaproszonych urzędów, m.in. UKNF i UOKiK. Komisja prawnicza ustala brzmienie projektu pod względem prawnym, legislacyjnym i redakcyjnym, co w niektórych przypadkach może przyjąć formę projektu z naniesionymi poprawkami. Co do zasady nie zajmuje się ona merytoryczną stroną projektu.

O projekcie ustawy pisaliśmy na portalu beinsured.pl w artykułach:

wstecz