W Kancelarii Prezydenta RP trwają prace nad prawnym uregulowaniem kwestii „uśpionych polis”

Dodano: 06-09-2017

Szefowa Kancelarii Prezydenta RP spotkała się z przedstawicielkami Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego - Elżbietą Wanat-Połeć (prezesem UFG) oraz Małgorzatą Ślepowrońską. Rozmowa dotyczyła problemu tzw. „uśpionych polis” na życie.

Podczas spotkania w Kancelarii Prezydenta RP rozmawiano o możliwych do wypracowania regulacjach prawnych w tym zakresie. Jak wskazano w komunikacie KPRP, ich celem powinno być zabezpieczenie realizacji świadczeń należnych z tytułu ubezpieczeń na życie oraz określenie zasad postępowania ze środkami zgromadzonymi na ich podstawie.

Kwestią „uśpionych polis” zajmuje się obecnie Zespół Analiz Systemowych, powołany w KPRP w celu formułowania propozycji zmian obowiązujących regulacji prawnych w oparciu o sprawy obywateli zgłaszanych m.in. przez Rzecznika Finansowego.

W maju br. Rzecznik Finansowy zwrócił się do prezydenta Andrzeja Dudy z wnioskiem o podjęcie inicjatywy ustawodawczej i uregulowanie kwestii tzw. „uśpionych polis”. Problem dotyczy osób uposażonych z tytułu ubezpieczenia na życie, które nie posiadają szczegółowych informacji o umowie ubezpieczenia na życie bliskiej, zmarłej osoby, takich jak nr polisy czy zakład ubezpieczeń udzielający ochrony (czytaj więcej: RF z wnioskiem do prezydenta dot. uregulowania kwestii „uśpionych polis”). 

Jak wskazywał RF, do Biura Rzecznika napływa coraz więcej próśb o interwencję w tego typu sprawach. Upoważnieni skarżą się, że zakłady ubezpieczeń nie udzielają jakichkolwiek informacji o ewentualnej umowie ubezpieczenia. RF jako propozycje rozwiązania tego problemu wymieniał m.in. stworzenie rejestru umów ubezpieczenia czy nałożenie na zakłady ubezpieczeń obowiązku informowania uposażonych o możliwości uzyskania świadczenia w razie śmierci ubezpieczonego.

wstecz