W jakich okolicznościach i w jakich terminach podatnicy muszą dokonywać przeglądów i aktualizacji dokumentacji TP?

Autor: Marcin Zimny, doradca podatkowy, partner ZIMNY Doradcy Podatkowi; dr Izabela Andrzejewska-Czernek, radca prawny

Dodano: 12-04-2018
Kategorie :

W najnowszej interpretacji ogólnej z dnia 28 marca 2018 r., nr DCT.8201.6.2018 Minister Finansów zawarł wskazówki odnośnie konieczności okresowych przeglądów i aktualizacji dokumentacji transakcji. Interpretacja ma zastosowanie w szczególności do transakcji finansowych (np. pożyczki, kredytu, emisji obligacji, gwarancji, poręczenia).

Przeczytaj cały artykuł
wstecz