W I czytaniu w Sejmie przyjęto projekt ustawy rozszerzające kompetencje KNF

Dodano: 07-05-2020

6 maja br. Sejmowa komisja finansów publicznych przyjęła w ramach I czytania projekt ustawy umożliwiającej KNF interwencje wobec zagranicznych towarzystw ubezpieczeń, prowadzących działalność w Polsce.

KFP na posiedzeniu w dniu 6 maja br. rozpatrywała projekt ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (druk nr 281).

Projekt przedstawił posłom wiceminister finansów Piotr Nowak. Jak tłumaczył, w ramach zmian w ustawie o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej proponuje się wprowadzenie możliwości natychmiastowej i nadzwyczajnej interwencji Komisji Nadzoru Finansowego w stosunku do zagranicznych zakładów ubezpieczeń z UE działających na terytorium Polski w przypadku konieczności niezwłocznego usunięcia lub zapobieżenia naruszania interesów ubezpieczających, ubezpieczonych i uprawnionych z umów ubezpieczenia.

"KNF będą przysługiwać wszystkie uprawnienia przysługujące jej w stosunku do krajowych zakładów ubezpieczeń bądź krajowych zakładów reasekuracji w tym również do wydania zakazu wykonywania na terytorium RP działalności ubezpieczeniowej lub reasekuracyjnej" – wyjaśniał wiceminister podczas posiedzenia.

Posłowie zadecydowali o wprowadzeniu do projektu poprawek zgłoszonych przez sejmowych legislatorów.

Zmiany wejdą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

wstecz