W 2020 r. wyższe zaliczki dla Rzecznika Finansowego

Autor: Paulina Wiensak

Dodano: 06-12-2019

Ministerstwo Rozwoju i Finansów przedstawiło projekt rozporządzenia o zmianie rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 października 2017 r. w sprawie terminu uiszczania, wysokości i sposobu obliczania należności na pokrycie kosztów działalności Rzecznika Finansowego i jego Biura. Zakłada on podniesienie zaliczek na pokrycie działalności RF do wysokości 0,8 ustawowej stawki.

Przeczytaj cały artykuł
wstecz