W 2018 r. klienci skierowali do Rzecznika Finansowego 4.014 wniosków o podjęcie postępowania w ramach ADR

Autor: Paulina Wiensak

Dodano: 26-04-2019
Publikator: Rzecznik Finansowy

W 2018 r. o 7% wzrosła liczba wniosków kierowanych przez klientów instytucji finansowych do Rzecznika Finansowego o uruchomienie procedury pozasądowego rozwiązania sporu. Wzrost ten dotyczył głównie rynku bankowo-kapitałowego.

Przeczytaj cały artykuł
wstecz