Użytkownicy BLIKA zrealizowali 353 mln transakcji

Dodano: 28-02-2020
Publikator: informacja prasowa

BLIK udostępniono pięć lat temu. Od tego czasu użytkownicy zrealizowali łącznie 353 mln transakcji o wartości 47 mld zł za jego pośrednictwem. Duży wpływ na ten wynik miał rok 2019; wykonano w nim blisko 220 mln transakcji, z czego 156 mln w Internecie.

Dla BLIKA bardzo dobry był ostatni kwartał 2019 r. Odnotowano wtedy 113% wzrost r/r transakcji, który wyniósł 72 mln. Przede wszystkim wzrosła realizacja w terminalach POS (o 228% r/r) czy przelewach na telefon (wzrost o 182% r/r). Najwięcej transakcji w tym okresie wykonano w Internecie – blisko 53 mln, o 109% więcej niż w analogicznym okresie 2018 r.

W ostatnim kwartale 2019 r. użytkownicy BLIKA wykonywali średnio 8 transakcji na sekundę, czyli 766 tys. dziennie. Rekordową liczbą było 1,3 mln w ciągu jednego dnia.

Na koniec 2019 r. BLIK był dostępny również w 476 tys. punktów usługowo-handlowych, a także można było korzystać z niego w ponad 20 tys. bankomatów.

Według Narodowego Banku Polskiego już przez 4 kolejne kwartały BLIK w płatnościach w Internecie wyprzedza karty płatnicze. Z danych NBP za trzeci kwartał 2019 roku wynika, że użytkownicy płacili katami 28 mln razy, podczas gdy BLIKIEM blisko 40 milionów razy – podaje Alior Bank w swoim komunikacie prasowym. Bank był jednym z pierwszych, który uczestniczył w uruchamianiu systemu.

wstecz