UZP uczy jak prawidłowo wypełniać JEDZ

Autor: Piotr Trębicki

Dodano: 01-06-2016

Zgodnie z zapowiedziami, Urząd Zamówień Publicznych 18 kwietnia przygotował i opublikował wstępną instrukcję wypełniania Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia („JEDZ”). Warto się z nią zapoznać przed przygotowaniem własnego formularza.

JEDZ to oświadczenie własne wykonawcy, o sformalizowanym charakterze, które należy złożyć w tzw. „unijnych” postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego (powyżej progów). Ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu i kryteriów selekcji oraz brak podstaw do wykluczenia. Wprowadzenie JEDZ do systemu zamówień publicznych zlikwiduje konieczność składania dodatkowych dokumentów i zaświadczeń.

Przeczytaj cały artykuł
wstecz