UZP interpretuje przepisy o podwykonawstwie na korzyść wykonawców

Autor: Magdalena Maksimiuk

Dodano: 30-01-2018

Od wejścia w życie nowelizacji ustawy PZP w lipcu 2016 r. jednym z najczęściej podnoszonych wątpliwości była interpretacja art. 36b ustawy, który dotyczy powierzenia części realizacji zamówienia podwykonawcom. Istotą wątpliwości zwykle okazywało się krótkie sformułowanie „o ile są już znane” w treści przepisu – użyte w odniesieniu do nazw i danych kontaktowych podwykonawców zaangażowanych w roboty budowlane i usługi.

Przeczytaj cały artykuł
wstecz