Uzasadnienie SN do uchwały ws. pokrycia kosztów ekspertyzy rzeczoznawcy w postępowaniu likwidacyjnym

Dodano: 11-12-2019

Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 2 września 2019 r. (sygn. akt III CZP 99/18) orzekł, że poszkodowanemu oraz cesjonariuszowi roszczeń odszkodowawczych z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia OC ppm. przysługuje od ubezpieczyciela zwrot kosztów tzw. prywatnej opinii (ekspertyzy) rzeczoznawcy, jeżeli jej sporządzenie było niezbędne do efektywnego dochodzenia odszkodowania. Czytaj więcej: SN: Ubezpieczyciel jest zobowiązany zwrócić koszty wykonania ekspertyz rzeczoznawcy SN przedstawił uzasadnienie do tej uchwały.

Przeczytaj cały artykuł
wstecz