Uwagi ZBP do projektu ustawy o dystrybucji ubezpieczeń: ujawnianie kosztów obniży zaufanie do rynku

Dodano: 18-04-2017

Związek Banków Polskich przedstawił uwagi do poprawionego projektu ustawy o dystrybucji ubezpieczeń. Odwołał się w nich do kwestii sprzedaży ubezpieczeń w sektorze bankowym.

ZBP zwrócił uwagę na nieścisłości zapisów poszczególnych przepisów, które w przyszłości mogą spowodować trudności i wątpliwości interpretacyjne. W wymienionych przez ZBP uwagach znalazły się m.in. wskazania na brak definicji pojęcia „klient”, nieprecyzyjne określenie „krótki opis ryzyk nieobjętych ubezpieczeniem” (art. 9 ust. 6 pkt 2) czy dodania spójnika „lub” do definicji dystrybucji ubezpieczeń (art. 5).

Przeczytaj cały artykuł
Tagi: uokik, ufk, rejestr, agent
wstecz