Uwagi UOKiK do projektu ustawy o dystrybucji ubezpieczeń dotyczące przepisów karnych

Dodano: 13-04-2017

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w swoich uwagach do projektu ustawy o dystrybucji ubezpieczeń zgłoszonych w dniu 4 stycznia 2017 r. odniósł się do czterech kwestii: trwałego nośnika, odesłania do ustawy o prawach konsumenta, pozasądowego rozstrzygania sporów konsumenckich oraz ograniczenia pobierania korzyści pieniężnych przez dystrybutorów ubezpieczeń (czytaj więcej: Uwagi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów do projektu ustawy o dystrybucji ubezpieczeń). Uwagi te zostały wyjaśnione i omówione podczas konferencji uzgodnieniowej, która odbyła się w dniu 19 stycznia 2017 r. w Ministerstwie Finansów (czytaj więcej: Konferencja uzgodnieniowa w Ministerstwie Finansów poświęcona projektowi ustawy o dystrybucji ubezpieczeń). UOKiK ponownie skierował pismo z uwagami do poprawionego projektu ustawy o dystrybucji ubezpieczeń.

Poza wyjaśnieniami dotyczącymi powyższych kwestii, Urząd dodatkowo zgłosił uwagi dotyczące przepisów karnych. „W świetle przedłożonego obecnie do ponownych uzgodnień międzyresortowych poprawionego projektu ustawy o dystrybucji ubezpieczeń, pragniemy na wstępie podziękować za uwzględnienie zgłoszonych uwag. Dodatkowo, nawiązując do wspomnianego powyżej zakresu uwag Prezesa UOKiK, pragniemy przedstawić poniższe wyjaśnienia oraz przedstawić uwagi dotyczące przepisów karnych” – czytamy w piśmie UOKiK.

Przeczytaj cały artykuł
wstecz