Uwagi NBP do projektu ustawy o dystrybucji ubezpieczeń

Dodano: 13-04-2017

W dniu 7 kwietnia 2017 r. Narodowy Bank Polski skierował do Ministra Finansów swoje uwagi do projektu ustawy o dystrybucji ubezpieczeń z dnia 22 marca 2017 r.

Projektodawcy zaproponowali prezentowanie kosztów dystrybucji oraz kosztów prowizji w relacji do sumy składek ubezpieczeniowych w rekomendowanym czasie trwania umowy. Zdaniem NBP, prezentowane w ten sposób koszty nie ułatwią klientom zrozumienia oferty i nie zapewnią porównywalności dostępnych na rynku produktów. W ocenie NBP, pozostawienie dobrowolności zakładom ubezpieczeń co do wyboru rekomendowanego minimalnego czasu trwania umowy może prowadzić do niewłaściwego prezentowania kosztów.

„Przykładowo, wysoka opłata wstępna pobierana z pierwszej składki prezentowana w długim horyzoncie inwestycyjnym może się wydawać stosunkowo niska. Taki sposób prezentacji kosztów może prowadzić do tego, że klienci, kierując się kosztami, będą wybierali umowy długoterminowe niekoniecznie zgodne z ich preferencjami. Pragniemy również zauważyć, że przy takim rozwiązaniu, rynek produktów z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (UFK) w dalszym ciągu pozostanie mało transparentny” – wskazuje Narodowy Bank Polski. NBP zaproponował więc, aby wysokości opłaty dystrybucyjnej i prowizji ujawniane były kwotowo oraz dodatkowo w relacji do składki rocznej.

Przeczytaj cały artykuł
wstecz