Uwagi KNF do projektu ustawy o dystrybucji ubezpieczeń: rozszerzenie obowiązku ujawniania kosztów na wszystkie produkty gr. 3

Dodano: 14-04-2017

Komisja Nadzoru Finansowego w odpowiedzi na prośbę Ministra Finansów przedstawiła swoje uwagi do poprawionego projektu ustawy o dystrybucji ubezpieczeń. KNF chce, aby obowiązek ujawniania kosztów dotyczył wszystkich produktów ubezpieczeń na życie gr. 3.

Po pierwsze, KNF zwraca uwagę na niekonsekwentne posługiwanie się terminologią na oznaczenie osoby, który zamierza skorzystać z usług ubezpieczeniowych. Ponadto, Komisja po raz kolejny przypomina, że zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego agent działa z umocowania zakładu ubezpieczeń a nie klienta, jak może wynikać z przepisu w projekcie ustawy.

Przeczytaj cały artykuł
wstecz