Uwagi do projektu nowelizacji ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej

Dodano: 05-09-2017
Publikator: Rządowe Centrum Legislacji

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowane zostały stanowiska zgłoszone w ramach uzgodnień projektu ustawy o zmianie ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (czytaj więcej: Nowelizacja ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej).

W uwagach zgłoszonych przez Rządowe Centrum Legislacji wskazano, że objaśnienie definicji „koasekuratora wiodącego” powinno stanowić treść przepisu materialnego ustawy (regulacji dopuszczającej – ogólnie bądź w określonym zakresie – możliwość wskazania w umowie koasekuracji jednego z zakładów, będącego stroną takiej umowy, do wykonywania określonych czynności w imieniu własnym i pozostałych zakładów ubezpieczeń).

Ponadto, jak wskazuje RCL, z proponowanych przepisów materialnych ustawy (dodawany art. 208a i art. 211a ustawy) wynika, że instytucja koasekuratora wiodącego ma odnosić się do umów koasekuracji dużych ryzyk spełniających wymagania określone w przepisach, co jednak nie wynika z projektowanej definicji. Zdaniem Centrum, może to prowadzić do wątpliwości co do możliwości zastosowania tej instytucji w innych przypadkach niż wskazane w regulacjach, np. w przypadku wykonania obowiązku przekazywania informacji określonego w art. 337 ust. 1 ustawy.

Przeczytaj cały artykuł
wstecz