Utwory w umowie IT

Dodano: 23-04-2020

Umowy w szeroko rozumianym prawie IT są specyficznymi umowami, gdyż łączą klasyczną cywilistykę z prawem własności intelektualnej. W typowej umowie na wykonanie i wdrożenie oprogramowania mamy do czynienia z dwoma rodzajami utworów:

  • Dokumentacją np. projektową, techniczną, użytkownika, będącą klasycznym utworem takim jak np. książka;
  • Programem komputerowym, będącym specyficznym utworem, który ma odrębną i autonomiczną regulację ustawową w rozdziale 7 ustawy Prawo autorskie, mającą pierwszeństwo przed innymi przepisami w ustawie

o ile spełniają ustawowe przesłanki utworu, tj. są przejawem działalności twórczej o indywidualnym charakterze.

Przeczytaj cały artykuł
wstecz