Ustawa o zmianie ustawy o usługach płatniczych przyjęta przez Senat

Dodano: 10-09-2021

9 września ustawa o zmianie ustawy o usługach płatniczych została przyjęta przez Senat. Izba wyższa parlamentu wprowadziła do nowelizacji ustawy kilka poprawek.

Nowelizacja wprowadza obowiązek przyjmowania płatności w formie gotówkowej przez firmy obsługujące klientów indywidualnych. Projekt ustawy zgłosił Prezydent, natomiast jej pomysłodawcą był Narodowy Bank Polski. Celem nowych przepisów ma być zapobiegnięcie dyskryminacji i wykluczeniu płatniczemu osób, które nie korzystają z rachunków bankowych czy kart płatniczych.

Większość wprowadzonych przez Senat poprawek ma charakter legislacyjny. Najistotniejsza dotyczy wydłużenia vacatio legis do trzech miesięcy. W zamyśle autorów miał on wynieść miesiąc.

Obowiązek przyjmowania płatności w gotówce, który wprowadza nowelizacja, będzie miał kilka wyjątków. Sprzedawca będzie mógł żądać płatności bezgotówkowej jeśli prowadzi sklep internetowy czy urządzenia albo placówki bez fizycznej obecności obsługi. Co więcej, z płatności gotówką będzie można zrezygnować podczas imprez masowych.

wstecz