UOKiK nie karze menadżerów

Dodano: 07-02-2020

UOKiK przez ostatnie pięć lat nie nałożył kary na ani jednego menadżera za naruszanie prawa konkurencji czy praw konsumentów, chociaż ma taką możliwość – donosi Puls Biznesu.

Możliwość nakładania kar pieniężnych do 2 mln zł za naruszanie prawa konkurencji Urząd ma od 18 stycznia 2015 r. Z kolei od 15 grudnia 2018 r. może ukarać, również do 2 mln zł, menadżerów, którzy łamią prawa konsumentów.

— Nowe przepisy dotyczące praktyk konsumenckich obowiązują niewiele ponad rok i dotychczas nie były zastosowane. Nie znaczy to jednak, że nie będą wykorzystywane w przyszłości, gdy będzie możliwe udowodnienie umyślnej winy osoby zarządzającej. W każdej sprawie badamy, czy są podstawy do zastosowania tego narzędzia — informuje Puls Biznesu Maciej Chmielowski z biura prasowego UOKiK.

W 2019 r. UOKiK nałożył 190 mln zł kar za naruszanie interesów konsumentów, ale w żadnym z postępowań nie ukarał menadżerów. Jak podaje Puls Biznesu, taką sytuację można próbować tłumaczyć tym, że przepisy obowiązują krótko, a wykazanie umyślności postępowania członków zarządu może być trudne. Jednak za naruszanie prawa konkurencji też nie został ukarany żaden z menadżerów, chociaż te przepisy obowiązują znacznie dłużej – od 18 stycznia 2015 r.

W latach 2015-2019 Prezes UOKiK wszczął cztery postępowania przeciwko menadżerom, ale w żadnym z nich nie zapadła jeszcze decyzja o karze.

— Przepisy, uprawnienia prezesa UOKiK oraz zasady nakładania kar na menedżerów są jasne. Skoro urząd nakłada na firmy kary pieniężne, oczekiwanie, że w parze z nimi będą szły sankcje dla menedżerów odpowiedzialnych za naruszenia, jest uzasadnione. Skoro odpowiedzialność menedżerów tak się rozjeżdża z odpowiedzialnością spółek, to zapewne taka jest polityka UOKiK. Widocznie odpuszcza menedżerom i skupia się na karaniu firm. Pojawia się więc pytanie, po co takie kompetencje przyznano szefowi UOKiK — mówi Pulsowi Biznesu Radosław Płonka, ekspert prawny Business Centre Club.

wstecz