UODO chce uregulowania metod postępowania z danymi osobowymi utrwalonymi na zagubionych nośnikach

Dodano: 09-07-2020
Publikator: Urząd Ochrony Danych Osobowych
Kategorie :

Prezes UODO skierował do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji wniosek o rozważenie uregulowania w ustawie o rzeczach znalezionych kwestii dotyczących postępowania z danymi osobowymi, utrwalonymi na zagubionych nośnikach danych.

Do Prezesa UODO wpływającą pytania od starostów, którzy mają problemy z przechowywaniem znalezionych rzeczy, w których umieszczone są dane osobowe, np. laptopy, telefony komórkowe, pendrive’y, dyski, aparaty fotograficzne czy tablety. W związku z tymi zapytaniami Prezes UODO postanowił wystąpić z wnioskiem do MSWiA.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych, do zadań starostów należy prowadzenie postępowania w sprawach odbierania zawiadomień o znalezieniu rzeczy, przyjmowania i przechowania rzeczy znalezionych oraz poszukiwania osób uprawnionych do ich odbioru, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Przepisy prawa wskazują na obowiązek zabezpieczenia przez starostów znalezionych rzeczy. Jednak nie wynika z nich, w jakim zakresie ponoszą oni odpowiedzialność za dane osobowe utrwalone na znalezionych nośnikach. Nie sprecyzowano m.in., czy starostowie mają prawo do wyszukiwania na znalezionych nośnikach informacji umożliwiających ustalenie tożsamości właściciela, czy powinni ze znalezionych sprzętów usuwać dane osobowe, czy mogą wydawać rzeczy znalazcy bez żadnej ingerencji.

W opinii UODO, starosta przechowujący znalezione rzeczy jest bez wątpienia zobowiązany do stosowania przepisów RODO. Należy mieć na uwadze, że w urządzeniach wyposażonych w pamięć wewnętrzną mogą być utrwalone bardzo zróżnicowane dane – zarówno te zwykłe, jak i należące do szczególnych kategorii. Dane te mogą odnosić się do sfery prywatności czy wręcz intymności osób fizycznych, jak i być objęte tajemnicami prawnie chronionymi. Ponadto, ustawa o rzeczach znalezionych nakazuje staroście w określonych sytuacjach przekazanie rzeczy znalazcy, który w ten sposób wchodzi w posiadanie danych osobowych znajdujących się w pamięci znalezionego urządzenia, co może prowadzić do naruszenia zasad określonych w art. 5 RODO.

W związku z tym, w ocenie Prezesa UODO poruszana kwestia wymaga analizy pod kątem rozważenia wprowadzenia odpowiednich regulacji prawnych.

wstecz