Uniwersalność zaświadczenia z KRK

Autor: Piotr Trębicki

Dodano: 31-08-2016

Poprzednia wiadomość dot. KRK spotkała się z dużym zainteresowaniem. Idąc za ciosem, wskazujemy jeszcze, że aktualnie na rynku można spotkać dwa rodzaje postępowań o udzielenie zamówienia, tj. postępowania prowadzone według „starych” zasad oraz postępowania prowadzone według znowelizowanych przepisów PZP. W związku z tym, w zależności od postępowania inny będzie katalog przesłanek wykluczenia.

Przeczytaj cały artykuł
wstecz