Ujawnianie tajemnicy ubezpieczeniowej procesorom danych osobowych

Autor: Agnieszka Wesołowska

Dodano: 11-01-2018
Kategorie :

Zgodnie z przepisem art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 15 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, zakład ubezpieczeń i osoby w nim zatrudnione, a także osoby i podmioty, za pomocą których zakład ubezpieczeń wykonuje czynności ubezpieczeniowe, są zobowiązane do zachowania tajemnicy dotyczącej poszczególnych umów ubezpieczenia.

Przeczytaj cały artykuł
wstecz