UFG sprawdziło, gdzie jest najwięcej nieubezpieczonych pojazdów

Dodano: 24-07-2019
Publikator: Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny

Z danych opublikowanych w najnowszym raporcie UFG wynika, że największą grupą nieubezpieczonych są młodzi mężczyźni w zachodniej części Polski i na Mazurach.

Do zakupu ubezpieczenia najgorliwiej podchodzą mieszkańcy Podkarpacia, Małopolski i Lubelskiego. Z kolei najwyższy odsetek osób nieubezpieczeń w stosunku do liczby posiadaczy pojazdów utrzymuje się w czterech województwach zachodniej Polski: zachodniopomorskim, dolnośląskim, lubuskim, opolskim oraz warmińsko-mazurskim.

Największy wzrost ryzyka kolizji z pojazdem bez OC nastąpił, w ostatnich trzech latach, w województwach: pomorskim i mazowieckim, choć nadal obydwa te regiony plasują się na poziomie średniej krajowej. Natomiast poprawa bezpieczeństwa, w tym zakresie, nastąpiła w Małopolskim i Łódzkim.

– Fundusz rozwinął własne narzędzia do identyfikowania nieubezpieczonych, przede wszystkim dzięki informacjom z ogólnopolskiej bazy polis komunikacyjnych i Centralnej Ewidencji Pojazdów– mówi Hubert Stoklas, wiceprezes UFG. - W ten sposób tj. bez bezpośredniego kontaktu z właścicielem auta – wykrywamy rocznie już ponad 75 procent przypadków braku polisy OC – zaznacza.

Baza polis UFG przeszukiwana jest przez specjalne algorytmy wykrywające brak ubezpieczenia w chwili kontroli oraz wcześniejsze opóźnienia w zakupie OC, jak również opóźnienia w zawarciu ubezpieczenia OC przy pierwszej rejestracji auta w Polsce. W 2018 roku UFG wystawił właścicielom pojazdów ponad 93 tysiące wezwań o zapłacenie kary za brak obowiązkowej polisy OC, czyli o 16 procent więcej niż rok wcześniej. Dzięki własnym metodom m.in. wykrywanie nieubezpieczonych w ogólnopolskiej bazie polis - zidentyfikowano łącznie ponad 70,2 tys. właścicieli aut bez OC czyli o 30 procent więcej niż w 2017 roku. Pozostali wykrywani są poprzez kontrolę drogową policji lub inne zewnętrzne organy kontrolne.

Aktualnie Fundusz szacuje, że w Polsce może być około  80 - 90 tysięcy nieubezpieczonych pojazdów, co stanowi 0,4 – 0,5 procent wszystkich pojazdów mogących brać udział w ruchu.

wstecz