UFG rozpoczął pilotaż nowej bazy danych ubezpieczeniowych. W projekt zaangażowało się 6 zakładów ubezpieczeń

Dodano: 11-12-2017

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny poinformował o uruchomieniu pilotażu nowej bazy danych ubezpieczeniowych. W fazie testów narzędzia weźmie udział 6 zakładów ubezpieczeń: Compensa, Ergo Hestia, Generali, InterRisk oraz Warta. Celem projektu jest zwiększenie wykrywalności oszustw w branży ubezpieczeń komunikacyjnych.

Zgodnie z raportem Polskiej Izby Ubezpieczeń dot. przestępczości ubezpieczeniowej, w 2016 r. w dziale II odnotowano 9.515 czynów niedozwolonych na łączną kwotę 211,9 mln zł, co stanowiło aż 1,15% wszystkich wypłacanych odszkodowań i świadczeń. Czytaj więcej: Raport PIU o przestępczości ubezpieczeniowej w 2016 r. Maleje liczba wyłudzeń ale rośnie ich wartość.

- Uruchomienie nowej bazy danych ubezpieczeniowych zwiększy wykrywalność nadużyć w całym sektorze: zarówno w segmencie ubezpieczeń majątkowych jak i na życie – tłumaczy Małgorzata Ślepowrońska, członek zarządu Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. - Mamy nadzieję, że na zasilanie bazy i korzystanie z jej funkcjonalności zdecyduje się większość towarzystw. Przystąpienie do bazy leży bowiem w interesie zakładów, gdyż - jak wynika z natury zjawisk przestępczości ubezpieczeniowej - pozostawanie poza systemem pozwalającym na ich identyfikację, powoduje przenoszenie się patologicznych zjawisk właśnie do tych firm – wyjaśnia.

Pilotaż bazy będzie trwał do września przyszłego roku. Ubezpieczyciele, którzy biorą w nim udział, reprezentują 70 proc. rynku ubezpieczeń komunikacyjnych, a ich głównym zadaniem będzie zasilenie bazy danymi. W oparciu o te rekordy Fundusz dokona przekrojowych analiz, z których także będą mogli skorzystać partnerzy projektu. Przykładowo, baza umożliwi identyfikację wielokrotnych roszczeń dot. tego samego zdarzenia, czyli takich które są zgłaszane do wielu ubezpieczycieli jednocześnie.

Jak podaje UFG, powstanie bazy jest realizacją obowiązku ustawowego Funduszu, do zadań którego należy m.in. „przeciwdziałanie naruszeniu interesów uczestników rynku ubezpieczeniowego”.

Dostęp do bazy będzie płatny. Stawki zostaną określone w rozporządzeniu Ministra Finansów. Jak podało UFG, koszt budowy bazy wyniósł ponad 4 mln zł. Kwota ta zostanie w przyszłości rozliczona ze składek wpłaconych przez ubezpieczycieli z chwilą przystąpienia do bazy danych ubezpieczeniowych.

wstecz