UFG: e-usługi publiczne wspierające zapobieganie zjawiskom przestępczości ubezpieczeniowej

Dodano: 20-12-2016

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny poinformował, iż otrzymał dofinansowanie na realizację projektu „Zintegrowana Platforma Identyfikacji i Weryfikacji Zjawisk Przestępczości Ubezpieczeniowej” (ZPIiWZPU). Będzie on realizowany w działaniu 2.1 – Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych II osi priorytetowej – E-administracja i otwarty rząd Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

„Całkowita wartości projektu wynosi 35 955 955,00 PLN, z czego wydatki kwalifikowalne przewidziane w projekcie to 35 711 555,00 PLN. Wysokość dofinansowania z Funduszy Europejskich wynosi 30 222 688,99 PLN” – podaje UFG.

Przeczytaj cały artykuł
wstecz