UE za wzmocnieniem nadzoru nad transgraniczną działalnością zakładów ubezpieczeń. MF przygotowało kolejny projekt zmian

Autor: Paulina Wiensak

Dodano: 30-06-2020

W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów został umieszczony projekt ustawy o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw (nr projektu UC33). Nowelizacja obejmuje m.in. ustawę o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, który ma na celu wdrożenie do obszaru polskiego prawa ubezpieczeniowego nowych unijnych regulacji, powstałych po przeglądzie przepisów dot. ESAs. Obejmują one m.in. zwiększenie nadzoru nad transgraniczną działalnością ubezpieczycieli i udzielania informacji.

Przeczytaj cały artykuł
wstecz