Ubezpieczyciele przeznaczą 0,2 proc. rocznego przypisu składki na Fundusz Pomocowy

Autor: Paulina Wiensak

Dodano: 30-09-2019

W serwisie Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany projekt ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK. Zakłada on utworzenie Funduszu Pomocowego, obsługiwanego przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, a także zmianę zasad dostępu do bazy Ośrodka Informacji UFG. Zgodnie z zapowiedzią, w dzisiejszym wydaniu beinsured zostanie omówiony projekt rozporządzenia określającego wysokość składki na rzecz Funduszu Pomocowego i składki minimalnej, a także terminy ich uiszczania.   

Przeczytaj cały artykuł
wstecz