Ubezpieczyciele będą mogli zwiększyć inwestycje w sektor prywatny. KE przyjęła zmiany dot. Solvency II

Dodano: 12-03-2019
Publikator: Komisja Europejska

W dniu 8 marca 2019 r. Komisja Europejska opowiedziała się za zmianami w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2015/35 z dnia 10 października 2014 r. uzupełniającym dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Wypłacalność II).

Przeczytaj cały artykuł
wstecz