Ubezpieczyciel zapewni poszkodowanym pojazd zastępczy

Dodano: 23-06-2020

Portal prawo.pl dotarł do projektu nowelizacji Kodeksu cywilnego, którego celem jest nałożenie na ubezpieczycieli obowiązku udostępniania pojazdu zastępczego. O tej inicjatywie resortu sprawiedliwości pisaliśmy na beinsured.pl. Czytaj więcej: Interpelacja ws. nieprawidłowości w obszarze rynku likwidacji szkód komunikacyjnych - wyjaśnienia MF

Jak ustaliło prawo.pl, Ministerstwo Sprawiedliwość prowadzi prace nad uregulowaniem rynku najmu aut zastępczych. Nowelizacja KC ma nałożyć na zakłady ubezpieczeń obowiązek zapewnienia poszkodowanemu, którego auto uległo szkodzie, pojazdu zastępczego. Zmiany mają na celu zmniejszenie sporów sądowych poszkodowanych przeciwko towarzystwom dot. kosztu najmu.

Udostępniane auto ma odpowiadać cechom zniszczonego pojazdu. „W projekcie przewiduje się ponadto ograniczenie odpowiedzialności cywilnej posiadacza lub kierującego pojazdem mechanicznym w zakresie kosztów - do tych, które poniósł lub musiałby ponieść zakład ubezpieczeń w związku z realizacją obowiązku zapewnienia auta na czas naprawy uszkodzonego”, podało prawo.pl. W przypadku gdy towarzystwo nie będzie w stanie dostarczyć pojazdu zastępczego, wówczas pokryje koszty najmu według rynkowych stawek. 

Zmiany nie obejmują kwestii sporządzania kosztorysów i wycen. Projektodawca ustalił, że nie będzie to potrzebne, gdy zakład sam bezpośrednio będzie ponosił koszt najmu. Projekt ma też nałożyć na towarzystwa wymóg informowania klientów o nowym uprawnieniu.

Jak podaje portal, w lipcu projekt trafi do konsultacji.

wstecz