Ubezpieczenie turystyczne będzie obowiązkowe

Dodano: 06-10-2016

W trakcie ostatniego posiedzenia podkomisji stałej do spraw turystyki Joanna Jędrzejewska-Debortoli, dyrektor Departamentu Turystyki w Ministerstwie Sportu i Turystyki powiedziała, że ministerstwo pracuje nad nową ustawą o usługach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych. – Doszliśmy do wniosku, że ubezpieczenie będzie wciąż obligatoryjne – powiedziała na posiedzeniu podkomisji Joanna Jędrzejewska-Debortoli. Na razie nie jest pewne, czy zakres ubezpieczenia obejmie także koszty transportu chorego do kraju.

Nowy akt prawny ma stanowić implementację Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2302 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie imprez turystycznych i powiązanych usług turystycznych. Państwa UE mają czas na wdrożenie unijnych przepisów do dnia 1 stycznia 2018 r.

Przeczytaj cały artykuł
wstecz