Ubezpieczenie podróżne od Nationale-Nederlanden

Dodano: 26-02-2018
Publikator: Informacja prasowa

Nationale-Nederlanden wprowadziło do oferty swój pierwszy produkt majątkowy - ubezpieczenie turystyczne. Dystrybucja odbywa się online, a produkt jest sprzedawany niezależnie od posiadanego ubezpieczenia na życie. Zakres ubezpieczenia obejmuje wszystkie ryzyka związane z podróżą, w tym m.in. assistance domowy w czasie nieobecności w domu czy szkody odniesione wskutek ataku terrorystycznego.

- Od teraz możliwe jest ubezpieczenie całej podróży zagranicznej, już od samego wyjścia z domu, jedną polisą - mówi Martyna Kucicka-Witek, Menadżer do spraw Produktów Ochronnych i Majątkowych Nationale-Nederlanden. – Zakres ubezpieczenia oraz kwota, na jaką można się ubezpieczyć, zależy od potrzeb danego klienta, m.in. od tego dokąd jedzie i co będzie robił na miejscu – dodaje.

Suma ubezpieczenia kosztów leczenia za granicą może uplasować się na poziomie nawet do 1 miliona złotych, bez względu na to, czy problemy zostały spowodowane wypadkiem czy nagłym zachorowaniem. Ubezpieczenie może zostać dodatkowo rozszerzone o ryzyka związane z zaostrzeniem choroby przewlekłej podczas urlopu. W ramach jednej polisy ochroną można objąć do 20 osób. Ubezpieczenie dostępne jest w kilku wariantach. W ramach umowy klienci mogą dodatkowo ubezpieczyć sprzęt sportowy i bagaż podróżny.

Oprócz NNW i OC, Nationale-Nederlanden oferuje również możliwość ubezpieczenia kosztów odwołania lub skrócenia wykupionej wycieczki. Innymi opcjami do wyboru są pakiety assistance: domowy i samochodowy. W pierwszym przypadku, ubezpieczyciel zorganizuje i pokryje koszty pomocy assistance w razie włamania do mieszkania podczas naszej nieobecności lub innego zdarzenia losowego, np. zalania. Drugi dotyczy między innymi zapewnienia pomocy w przypadku awarii auta, m.in. naprawę na miejscu, holowanie czy samochód zastępczy. Usługi assistance realizowane są we współpracy z Europ Assistance Polska.

Coraz większa liczba podróżujących korzysta ze świadczeń assistance, które gwarantują pomoc i wsparcie w razie wystąpienia nagłego, nieprzewidzianego zdarzenia. Polisa zawierająca pakiet assistance daje podróżującym poczucie komfortu i bezpieczeństwa. Nic więc dziwnego, że liczba osób decydujących się na wykupienie takiego ubezpieczenia stale rośnie – mówi Marcin Zieliński, Dyrektor Departamentu Sprzedaży w Europ Assistance Polska.

wstecz