Ubezpieczenia w leasingu

Dodano: 06-05-2018

Pojazdy udostępniane przedsiębiorcom w ramach umów leasingu muszą posiadać komplet ubezpieczeń, na który składa się: ubezpieczenia OC, NNW i autocasco. Ochrona ubezpieczeniowa w przypadku tego typu aut może być zapewniana przez leasingodawcę, któremu zależy na ochronie jego mienia, lub leasingobiorcę, który chce płacić jak najniższe składki.

Tzw. gestia ubezpieczeniowa, czyli obowiązek zawarcia wskazanych ubezpieczeń, może być pozostawiona leasingobiorcy. Biorąc jednak pod uwagę, że pojazdy będące przedmiotem umowy są własnością leasingodawcy, preferuje on sytuację, kiedy ta decyzja należy do niego - mówi rp.pl Łukasz Zoń, prezes Stowarzyszenia Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych. Zasady te są określane w umowie leasingu.

– Firmy leasingowe co do zasady jasno określają zakres, jaki powinna obejmować polisa – dodaje Zoń.

W przypadku gdy ubezpieczenie wykupywane jest przez leasingodawcę, ochrona jest poszerzane o wyższe sumy ubezpieczenia, w tym stałość wypłat bez względu na wcześniejsze szkody częściowe. Również wiele spółek decyduje się na wykup ubezpieczenia GAP.  

Na rynku dominuje model, w którym to firma leasingowa zawiera umowę ubezpieczenia. Wynika to z wielu czynników, m.in. chęci zabezpieczenia własnego mienia przez spółkę jak też lepszej pozycji negocjacyjnej w ustalaniu warunków ubezpieczenia z towarzystwami ubezpieczeń.

Zdarzają się jednak sytuacje, w którym to leasingobiorca może samodzielnie wybrać dla siebie ofertę ubezpieczenia. Zazwyczaj wiąże się to z poniesieniem dodatkowej opłaty na rzecz leasingodawcy. Często też wypożyczający może skorzystać z ofert kilku zakładów ubezpieczeń rekomendowanych przez firmę leasingową.

– W takim przypadku zakres ubezpieczenia jest również ściśle określony przez finansującego – podaje Paweł Mazur z ANG Biznes.

– Oczywiście wybrane oferty muszą spełniać warunki leasingodawcy w ogólnych warunkach umowy. W obu przypadkach cena polis wyliczana jest w oparciu o dane i posiadane zniżki leasingobiorcy – tłumaczy Maciej Kuczwalski z CUK Ubezpieczenia.

Tagi: leasing, oc, ac, pojazd
wstecz