TU Prévoir rozszerza zakres ubezpieczenia ProKredyt+

Dodano: 02-10-2020
Publikator: informacja prasowa

Produkt ProKredyt+ od TU Prévoir ma nowy zakres ubezpieczenia. Klienci banków spółdzielczych mogą rozszerzyć jego zakres o pakiety Assistance. Poza tym został podwyższony wiek przystępujących do ubezpieczenia oraz zmniejszona składka.

Ubezpieczenie ProKredyt+ jest dystrybuowane przez banki spółdzielcze. Zapewnia ono ochronę kredytobiorcom na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń losowych. Ochrona przyznawana jest gdy dojdzie do inwalidztwa lub zgonu ubezpieczonego (bez względu na przyczynę). Teraz kredytobiorcy dodatkowo mogą wykupić ochronę assistance. W ofercie dostępną są pakiety: Zdrowie, Senior, Funeral. Zapewniają one  - w zależności od pakietu i zdarzenia objętego ochroną - pokrycie kosztów transportu medycznego, wizyt lekarza/pielęgniarki, rehabilitacji, pobytu w sanatorium, pogrzebu czy usługę dostarczania leków. Zakres terytorialny świadczonych usług obejmuje całą Polskę. Za ich realizację odpowiada Mondial Assistance.

Dodatkowo ubezpieczyciel zdecydował się na podwyższenie wieku przystąpienia do ubezpieczenia z 70 do 75 lat. Nowa wersja ProKredyt+ jest dostępna w ofercie od 1 października br.

wstecz