TSUE: pojęcie ruch pojazdów stanowi autonomiczne pojęcie prawa Unii, które należy interpretować w jednolity sposób

Dodano: 28-11-2017

Szkody wyrządzone przez pojazdy, które są wykorzystywane jako narzędzia pracy, nie powinny być objęte obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów mechanicznych, chyba że pojazdy te są używane głównie jako środki transportu – orzekł Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Wtorkowy wyrok Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu dotyczył wypadku, który zdarzył się w marcu 2006 roku w gospodarstwie rolnym w Portugalii: Maria Alves została zmiażdżona przez ciągnik stojący na drodze gruntowej, silnik ciągnika był włączony, ponieważ był to warunek działania pompy opryskiwacza herbicydowego. Ciężar maszyny, drgania jego silnika i pompy opryskiwacza, w połączeniu z padającym deszczem spowodował obsunięcie się ziemi, w następstwie czego ciągnik zsunął się z drogi i zabił pracującą kobietę..

Przeczytaj cały artykuł
wstecz