Transakcje wewnątrz grupy kapitałowej począwszy od 2017 r. – nowe obowiązkowe elementy dokumentacji cen transferowych

Autor: Marcin Sroga

Dodano: 31-08-2016

Przepisy określające, jakie informacje powinny znaleźć się w dokumentacji cen transferowych, obowiązują, ze zmianami, od 2001 r. Na ich podstawie w dokumentacji zwykle przedstawia się m.in. dane identyfikujące strony transakcji, opis transakcji (tj. funkcje wykonywane przez strony transakcji, zaangażowane w dokumentowaną transakcję aktywa i kapitał ludzki, ponoszone przez strony ryzyka, formy i terminy zapłaty), metody i sposób kalkulacji dochodu (straty) podatnika, realizowaną strategię gospodarczą

Od 2017 r., w związku z wejściem w życie nowych uregulowań, podatnik powinien zadbać, aby jego dokumentacja, oprócz wymienionych powyżej elementów, zawierała także:

Przeczytaj cały artykuł
Tagi: podatek
wstecz