Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” rozszerza zakres usług assistance

Dodano: 16-08-2018
Publikator: informacja prasowa

W dniu 15 sierpnia br. Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych "TUW" wprowadziło nowe warunki ubezpieczenia „Pomoc w podróży Assistance”. Zapewniają one szerszy zakres usług assistance za dotychczasową wysokość składki.

Ubezpieczenie jest dostępne w trzech wariantach: Standard, Premium i Superior. Produkt mogą nabyć posiadacze pojazdów osobowych, ciężarowych, motocykli i motorowerów. Wariant podstawowy jest bezpłatnie dodawany do ubezpieczenia OC lub AC.

Nowością oferowaną przez TUW „TUW” w każdym wariancie jest ochrona zwierząt, na która składają się usługi takie jak: przewóz zwierzęcia z miejsca zdarzenia do innego opiekuna lub lecznicy czy kliniki weterynaryjnej, opieka nad zwierzęciem do 7 dni, zwrot kosztów leczenia do kwoty 1.000 zł.

Ponadto, wariant Premium i Superior zawiera nowe usługi obejmujące m.in. wymianę koła na miejscu zdarzenia, holowanie pojazdu do wskazanego serwisu. Dla posiadacza wariantu Standard istnieje możliwość dodatkowego zakupu tych usług w cenie 8 zł miesięcznie.

Umowę ubezpieczenia wybranego wariantu można zawrzeć równocześnie z ubezpieczeniem OC lub AC. Wariant Premium i Superior można nabyć w trakcie trwania umowy ubezpieczenia komunikacyjnego, na okres krótszy niż 12 miesięcy. Usługi assistance są realizowane na terenie całej Europy.

wstecz