Szkoła Ubezpieczeń beinsured: Ustawa o dystrybucji ubezpieczeń na finiszu – tylko aspekty praktyczne

Dodano: 22-06-2017

W dniu 22 czerwca 2017 r. odbyła się Szkoła Ubezpieczeń beinsured „Ustawa o dystrybucji ubezpieczeń na finiszu – tylko aspekty praktyczne” (czytaj więcej: Nowa wersja projektu ustawy o dystrybucji ubezpieczeń). Spotkanie w całości poświęcone było projektowi nowej ustawy o dystrybucji ubezpieczeń oraz dyrektywie IDD.

W warsztacie wzięła udział liczna grupa specjalistów z branży ubezpieczeniowej. Szkolenie poprowadził mec. Piotr Czublun z Kancelarii CZUBLUN TRĘBICKI, który brał udział w pracach nad projektem ustawy w Zespole roboczym ds. dystrybucji ubezpieczeń w ramach Rady Rozwoju Rynku Finansowego, przy wsparciu specjalistów ds. ubezpieczeń z Kancelarii CZUBLUN TRĘBICKI: Agnieszki Wesołowskiej, Julity Nowak i Marty Ryskalczyk.

Od styczniowego warsztatu, poświęconego pierwszemu projektowi ustawy o dystrybucji ubezpieczeń z grudnia 2016 r. oraz dyrektywie IDD, projekt, w wyniku przeprowadzonych konsultacji publicznych, uległ licznym zmianom. Dlatego też, podczas szkolenia, specjaliści zaprezentowali najważniejsze zmiany, które wprowadzić ma nowa ustawa o dystrybucji ubezpieczeń. Jednak, aby wyjść naprzeciw Państwa oczekiwaniom, w trakcie warsztatu nasi specjaliści odpowiedzieli również na najbardziej nurtujące pytania dotyczące przepisów nowej ustawy.

Największe zainteresowanie uczestników warsztatu wzbudziły między innymi kwestie identyfikacji bliskich powiązań oraz zarządzania konfliktem interesów, czy rozróżnienie pomiędzy agentem oferującym ubezpieczenia uzupełaniające, a przedsiębiorcami wykonującymi dystrybucję ubezpieczeń wyłączonymi spod zakresu ustawy. Uczestników szkolenia interesowała również kwestia szkoleń, forma ich przeprowadzania, a także konsekwencje ich nieodbycia.

wstecz