Szkoła Ubezpieczeń beinsured. Ustawa o dystrybucji ubezpieczeń na finiszu

Dodano: 22-05-2017

Od naszego styczniowego warsztatu, poświęconego pierwszemu projektowi ustawy o dystrybucji ubezpieczeń z grudnia 2016 r., oraz dyrektywie IDD, projekt, w wyniku przeprowadzonych konsultacji publicznych, uległ licznym zmianom.

W marcu 2017 r. opublikowano zmodyfikowany projekt, który częściowo uwzględnia uwagi złożone przez regulatorów oraz uczestników rynku. Druga wersja projektu przewiduje m.in. obowiązek ujawniania wysokości wynagrodzenia w przypadku dystrybucji ubezpieczeń na życie z ubezpieczeniowym funduszem inwestycyjnym, czy też utrzymanie zasady nadzoru zakładów ubezpieczeń nad agentami ubezpieczeniowymi, z jednoczesnym przyznaniem organowi nadzoru pewnych uprawnień bezpośrednio wobec agentów ubezpieczeniowych i agentów oferujących ubezpieczenia uzupełniające. Zmieniony projekt został skierowany do ponownych uzgodnień i konsultacji i zarówno rynek, jak i regulatorzy ponownie gremialnie odpowiedzieli.

Zgodnie z zapowiedziami, Ministerstwo Finansów przyśpieszyło prace i w najbliższym czasie ostateczna wersja projektu ustawy ma zostać skierowana pod obrady Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów, tak, aby jeszcze w czerwcu projekt został zatwierdzony przez rząd.

W związku z licznymi zapytaniami z Państwa strony, to właśnie temu tematowi poświęcone będzie nasze kolejne szkolenie, które odbędzie się już 22 czerwca.

Aby wyjść naprzeciw Państwa oczekiwaniom i odpowiedzieć na najbardziej nurtujące pytania dotyczące przepisów nowej ustawy, gorąco zachęcamy do zgłaszania zagadnień, które chcieliby Państwo przedyskutować podczas tego szkolenia.

Bardzo zależy nam, by nasze szkolenia były przede wszystkim praktyczne i pomocne w prowadzonej przez Państwa działalności, dlatego też liczymy na Państwa głosy.

Propozycje zagadnień uprzejmie prosimy zgłaszać pod adresem mailowym:

wstecz