Sukcesja przedsiębiorstw a nowa ustawa o zarządzie sukcesyjnym (cz. I)

Autor: Wojciech Kośla

Dodano: 08-01-2019
Kategorie :

Sukcesja w biznesie jest rozumiana jako przekazanie zarządu nad firmą przez założyciela jego następcy.

W praktyce przedsiębiorstwo często przekazywane jest członkom rodziny, którzy zarządzają nim samodzielnie lub za pomocą profesjonalnej kadry managerskiej – przy założeniu czerpania korzyści z zysków firmy przez żyjących członków rodziny. Nie jest tajemnicą, że przygotowanie strategii sukcesji przedsiębiorstwa powinno być dokonane jak najwcześniej, tak aby firma mogła prosperować po śmierci swojego właściciela, w tym w szczególności w przypadku wystąpienia nagłych wypadków losowych. Proces ten związany jest z szeregiem czynności i elementów, które muszą być wzięte pod uwagę przy sporządzeniu planu sukcesji przedsiębiorstwa. Procedura ta w zależności od przyjętych rozwiązań, może być bardziej lub mniej skomplikowana pod względem prawno-podatkowym. Niemniej przygotowana właściwie, w sposób usystematyzowany i z odpowiednim wyprzedzeniem, pozwoli na niezakłócone funkcjonowanie przedsiębiorstwa, nawet po śmierci dotychczasowego właściciela. W procesie sukcesji najistotniejszymi elementami są przygotowanie odpowiednich fundamentów prawnych oraz wybór najdogodniejszego rozwiązania dla strategii przedsiębiorstwa z uwzględnieniem sytuacji rodzinnej właściciela. Zbyt późno podjęty proces planowania sukcesji stanowi problem dla wielu rodzinnych przedsiębiorstw, kończący się często ustaniem bytu dobrze funkcjonującej dotychczas firmy.

Ze znacznymi problemami w kontekście sukcesji przedsiębiorstwa wiąże się prowadzenie firmy w formie jednoosobowej działalności gospodarczej. Niesie ono za sobą najwięcej zagrożeń w omawianym zakresie. Problem ten został zauważony przez ustawodawcę, o czym pisaliśmy tutaj. Nie bez znaczenia pozostaje również moment, w którym sukcesja firmy ma być dokonana - za życia przedsiębiorcy czy po jego śmierci. Niejednokrotnie bowiem (poza wypadkami losowymi) właściciel chce jak najdłużej pozostać zaangażowany w kierowanie swoim biznesem. Planowanie sukcesji będzie przebiegało różnie w zależności od tego czy przedsiębiorca planuje emeryturę i chciałby cały proces sukcesji przeprowadzić za swojego życia czy dopiero na wypadek swojej śmierci. Przeprowadzając sukcesję za życia przedsiębiorca zachowuje wpływ na swojego następcę i ma możliwość przygotowania go do prowadzenia biznesu, przy możliwości zaangażowania się w sprawy przedsiębiorstwa w mniejszym zakresie. Bardzo często przedsiębiorcy są ściśle związani ze swoim biznesem i chcą nim kierować tak długo, jak to tylko możliwe. W tych wypadkach istotnym jest, aby w sposób przemyślany dokonać zabezpieczenia majątku osobistego przedsiębiorcy jak i całego majątku przedsiębiorstwa. Na uwadze należy mieć również to, że tzw. planowanie sukcesji jest nie tylko zabezpieczeniem ciągłości firmy, ale także powinno we właściwy sposób zabezpieczyć ewentualne roszczenia obciążające nowych właścicieli przedsiębiorstwa. W praktyce problem ten jest często bagatelizowany, co w konsekwencji prowadzi do zaprzestania funkcjonowania firmy z chwilą śmierci przedsiębiorcy. Wiąże się to z daleko idącymi konsekwencjami wpływającymi bezpośrednio na sytuację rodziny przedsiębiorcy, jego majątek, sytuację pracowników oraz byt całej firmy. Jak już wskazano powyżej, dostrzegając skalę problemu z pomocą postanowił przyjść ustawodawca wprowadzając do porządku prawnego Ustawę o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej.

Część II artykułu jest dostępna na portalu beinsured.pl pod linkiem.

wstecz