Stres testy europejskiego sektora ubezpieczeniowego

Autor: Piotr Czublun

Dodano: 25-05-2016
Publikator: EIOPA

EIOPA rozpoczęła dziś w całej UE stres testy dla europejskiego sektora ubezpieczeniowego. Testy zostały zaprojektowane w celu oceny odporności europejskiego sektora ubezpieczeniowego na poważne i niekorzystne zmiany na rynku, w oparciu o wspólne ramy analityczne. Poza tym, stress test zbada potencjalny wzrost ryzyka systemowego w sytuacjach skrajnych.

Badanie skupia się na długoterminowej działalności wykonywanej samodzielnie przez zakłady ubezpieczeń (bez uwzględniania grup ubezpieczeniowych). W celu uwzględnienia większej liczby małych i średnich ubezpieczycieli wielkości, docelowy udział został zwiększony z 50% w 2014 do 75% udziału poszczególnych rynków krajowych w zakresie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych brutto.

Daty rozpoczęcia testów to 24 maja 2016, czyli jeden tydzień wcześniej niż początkowo planowano (31 maja 2016), aby zapewnić firmom ubezpieczeniowych więcej czasu na przeprowadzenie testów. EIOPA publikuje raz w tygodniu pytania i odpowiedzi dotyczące ewentualnych zapytań zakładów uczestniczących w badaniu. Termin składania wyników do właściwych organów krajowych to 15 lipca 2016 roku. Wyniki testu warunków skrajnych zostaną ujawnione w grudniu 2016 roku w anonimowy i / lub zagregowany sposób.

Więcej na stronie EIOPA, pod adresem: https://eiopa.europa.eu/Pages/Financial-stability-and-crisis-prevention/Stress-test-2016.aspx

wstecz