Stanowisko Stowarzyszenia „Przywiązani do polisy” w sprawie porozumienia ubezpieczycieli z UOKiK i nowych opłat

Dodano: 23-12-2016
Publikator: Stowarzyszenie „Przywiązani do polisy”

Na facebook’owym profilu Stowarzyszenia „Przywiązani do polisy” pojawiło się stanowisko organizacji w sprawie rozszerzenia, na cały portfel aktywnych umów ubezpieczenia na życie z UFK, porozumień zawartych przez zakłady ubezpieczeń z Prezesem UOKiK, obniżających opłaty likwidacyjne.

W dniu 21 grudnia 2016 r. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów podał, że doszedł do porozumienia z 17 instytucjami z sektora ubezpieczeń, w tym z Polską Izbą Ubezpieczeń w kwestii rozszerzenia na wszystkie aktywne umowy ubezpieczenia na życie z UFK niższych stawek opłat likwidacyjnych, które zostały wynegocjowane między zakładem ubezpieczeń a Prezesem UOKiK w okresie od II poł. 2015 r. do I kw. 2016 r. Ponadto, wypracowane porozumienia w sposób szczególny traktują seniorów – byłych i obecnych posiadaczy polis z UFK. Więcej informacji zostało zawartych w artykule: „17 instytucji podpisało porozumienia w sprawie obniżenia opłat likwidacyjnych”.

W stanowisku członkowie Stowarzyszenia „Przywiązani do polisy” określili nowe, obniżone stawki „jako nadal rażąco wysokie i niezgodne z zasadami współżycia społecznego”, gdyż zakłady ubezpieczeń nadal będą mogły pobrać do 50% środków zgromadzonych przez ubezpieczonych. Mimo to stowarzyszenie popiera działania Urzędu i „trwające kilka lat negocjacje ugodowe UOKiK z ubezpieczycielami”. Wskazuje, że „rozwiązanie problemu 3,5 mln konsumentów uwikłanych w toksyczne polisolokaty” powinno odbywać się poprzez ugodę i dojście do porozumienia między stronami sporu.

Przeczytaj cały artykuł
wstecz