Stanowisko SPBUiR dot. działalności brokerskiej w zakresie PPK

Dodano: 12-04-2019
Publikator: Stowarzyszenie Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych

Stowarzyszenie Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych wydało stanowisko w sprawie czynności pośrednictwa ubezpieczeniowego i wynagrodzenia z tytułu czynności podejmowanych w ramach ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych. Wskazuje w nim, że brokerzy w zakresie dystrybucji produktów PPK podlegają odrębnym sektorowym przepisom i mogą świadczyć usługi zgodnie z ustawą o dystrybucji ubezpieczeń.

Przeczytaj cały artykuł
wstecz