Stanowisko MF ws. podejmowania działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej w przypadku brexitu

Dodano: 20-03-2019

Ministerstwo Finansów odpowiedziało na interpelację posła Pawła Pudłowskiego ws. podejmowania działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej w przypadku brexitu.

Ministerstwo Finansów we współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych, Urzędem Komisji Nadzoru Finansowego, a także Polskim Biurem Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (PBUK) i Polską Izbą Ubezpieczeń (PIU) analizuje kwestie związane z funkcjonowaniem polskiego rynku ubezpieczeń w przypadku bezumownego opuszczenia Unii Europejskiej przez Wielką Brytanię.

W stanowisku MF czytamy, że w przypadku realizacji scenariusza bezumownego opuszczenia Unii Europejskiej przez Wielką Brytanię zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji z siedzibą w Wielkiej Brytanii utracą możliwość prowadzenia działalności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na zasadzie jednolitego paszportu europejskiego, czego konsekwencją będzie uznanie ich za zakłady z państwa trzeciego. Zgodnie bowiem z art. 177 ust. 1 ustawy z dnia 15 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, zagraniczny zakład ubezpieczeń z siedzibą w państwie niebędącym państwem członkowskim Unii Europejskiej może podejmować i wykonywać działalność ubezpieczeniową na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wyłącznie przez główny oddział.

Natomiast zgodnie z art. 177 ust. 2 ww. ustawy, zagraniczny zakład reasekuracji z siedzibą w państwie niebędącym państwem członkowskim Unii Europejskiej może podejmować i wykonywać działalność reasekuracyjną na terytorium RP wyłącznie:

  • przez główny oddział,
  • bezpośrednio z terytorium państwa, w którym ma siedzibę, jeżeli system wypłacalności tego państwa, zgodnie z art. 172 dyrektywy 2009/138/WE, został uznany za równoważny lub czasowo równoważny z systemem wypłacalności ustanowionym w UE,
  • bezpośrednio z terytorium państwa, w którym ma siedzibę, jeżeli z państwem tym została zawarta umowa, o której mowa w art. 175 dyrektywy 2009/138/WE.

Odpowiedź na interpelację jest dostępna w pełnej publikacji.

Pliki do pobrania

wstecz