Standaryzacja zadośćuczynień nie do końca jest korzystna dla ubezpieczycieli. Są pierwsze wnioski z prac nad tabelą

Dodano: 06-03-2017

W Komisji Nadzoru Finansowego trwają prace nad utworzeniem ujednoliconej tabeli zadośćuczynień za szkody osobowe powstałe w wyniku zdarzeń komunikacyjnych. Redakcja Dziennika Gazety Prawnej dotarła do pierwszych efektów ww. prac.

Pracownicy KNF zakończyli etap prac, polegający na analizie 1140 prawomocnych orzeczeń, w których zasądzano w sprawach poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych przeciwko zakładom ubezpieczeń, a przedmiotem sporu była wysokość zadośćuczynienia za szkody osobowe.

Przeczytaj cały artykuł
wstecz