Sprostowanie KE dot. RODO

Dodano: 02-05-2018
Publikator: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Komisja Europejska przygotowała sprostowanie do ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Sprostowanie obejmuje wiele korekt redakcyjnych i poprawy użytych sformułowań zawartych w przepisach RODO, zarówno w części preambuły jak i treści normatywnej. Ponadto, istotne zmiany odnoszą się do certyfikacji i akredytacji, a także definicji ryzyka. 

Dokument nie został jeszcze przyjęty. Aktualnie prowadzona jest procedura sprostowująca.

Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) jest dostępne do pobrania w pełnej publikacji. Wersja polskojęzyczna obejmuje strony 258-276.

Pliki do pobrania

wstecz