Sprawy TSUE z zakresu ochrony klientów rynku finansowego

Dodano: 18-03-2021
Publikator: Rzecznik Finansowy

Rzecznik Finansowy opracował analizę orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w zakresie ochrony klientów rynku bankowego i kapitałowego w 2020 r. Publikacja składa się z dwóch głównych części: spraw rozstrzygniętych przez TSUE w 2020 r. i pytań prejudycjalnych, które zostały skierowane do Trybunału przez polskie sądy.

Większość opisanych spraw dotyczy skutków stosowania nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich (określanych w polskim prawie jako niedozwolone postanowienia umowne lub klauzule abuzywne), zwłaszcza w umowach kredytu denominowanego oraz indeksowanego w walucie obcej oraz kwestii kosztów kredytu ponoszonych przez konsumenta.  

–  Śledzenie i analiza orzecznictwa TSUE mają istotne znaczenie, ze względu na charakter prawny tych wyroków oraz reguły ich obowiązywania. Trybunał bardzo często podkreśla wiodącą rolę sądu krajowego w sprawach dotyczących konsumentów. Zdaniem sędziów TSUE nierówność między konsumentem a przedsiębiorcą może zostać zrównoważona jedynie przez aktywną interwencję podmiotu trzeciego, niezależnego od stron umowy, którym jest polski sąd. Dobrym przykładem jest wyrok w sprawie Kancelaria Medius, C‑495/19. Podkreślono w nim, że to sąd ma obowiązek dokonywania wykładni zgodnej z prawem Unii przepisów krajowych – podkreśla Rzecznik Finansowy. 

Pliki do pobrania

wstecz