Sprawozdanie RF za 2019 r.: Reklamacje kierowane do podmiotów rynku finansowego

Dodano: 08-04-2020

Zgodnie z ustawą o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym, podmioty rynku finansowego podlegają obowiązkowi sprawozdawczemu wobec RF. Podmioty te muszą raz w roku, do połowy lutego, przekazać do Rzecznika sprawozdanie dotyczące postępowań reklamacyjnych w organizacji. Obowiązek ten miał przyczynić się do dokonywania przez zarządy, rady nadzorcze i właścicieli podmiotów rynku finansowego analizy przyczyn zgłaszanych przez klientów reklamacji i ich skutków finansowych oraz wpływu na dalsze zachowania klientów.   

Przeczytaj cały artykuł
wstecz