Specustawa ws. COVID-19: nowe terminy obowiązków nadzorczych spółek akcyjnych i TFI

Dodano: 02-04-2020
Publikator: Komisja Nadzoru Finansowego

31 marca br. Sejm przyjął ustawę o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. Na jej mocy zostały przesunięte terminy realizacji wybranych obowiązków regulacyjnych przez podmioty rynku finansowego. Zmiany zostały wprowadzone z inicjatywy Komisji Nadzoru Finansowego. Propozycje te KNF zamieściła w swoim Pakiecie Impulsów Nadzorczych na rzecz Bezpieczeństwa i Rozwoju w obszarze rynku kapitałowego.

Przeczytaj cały artykuł
wstecz